Nyt Nøgle system på vej

Efter moden overvejelse har foreningen besluttet af skifte nøglesystem, for på sigt at kunne minimere drifts- og ansvars-udgifter.
Det nye system er á la nøgle-brik, så låsene kan omkodes elektronisk. Derved kan foreningen/beboer spare udskifterne til omkodning af cylindere når nøgler bortkommer. Noget der gerne har kostet 15.ooo kr. pr gang.
Det nye system afprøves netop nu i 2 opgange.

Med venlige hilsener,
Bestyrelsen