Udskiftninger af vinduer og øvrige arbejder

Du kan finde præcise angivelser af hvilken slags vinduer, der skal anvendes ved udskiftning i dette dokument (anbefalede vinduer – er forældet!). Husk at vinduerne skal godkendes af foreningens bestyrelse INDEN udskiftningen. Ved ansøgning om godkendelse af bestyrelsen anbefales det kraftigt at angive:

  1. Mål/tegninger over vinduer.
  2. Angivelse af på hvilke punkter de valgte vinduer evt. afviger fra de anbefalede vinduer (mht. dimensioner, farve, materialer).
  3. Gerne billeder. For yderligere information, kontakt administrator eller bestyrelse. Der gælder særlige regler for forskellige arbejder – Læs Vedtægter §7.01 Vinduer, Vedtægter §7 Vedligeholdelse og orden.