Vedtægter §8 Fordelingsprincipper

Vedrørende fordelingsprincipper for brugsvand og varmeforsyning. Der udarbejdes regnskaber årligt for brugsvand og varmeforsyning der herefter fordeles iblandt medlemmerne. Det skal tilstræbes at så stor en andel som muligt af regnskabet fordeles til medlemmerne ifølge individuelle forbrugstal. For varmeforsyningen afhænger dette forbrugstal af aflæsning af individuel måler samt kompensation ifølge lejlighedens andel af den ydre skal (tag, ydermure eller uopvarmet kælderloft).
For brugsvand afhænger dette udelukkende af aflæsning af måler.