Vedtægter §7 Vedligeholdelse og orden

Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere, hvorved bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, maling og hvidtning, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, hvorimod foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer, indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder.

Ejerlejlighedsejerne må ikke lade foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller af ydersiden af vinduernes træværk, eller lade opsætte skilte, reklamer m.v. uden bestyrelsens samtykke – henvendelse til bestyrelsen desangående sker via foreningens administrator. Det skal understreges at foreningen ikke accepterer reklamer på ejendommens ydre, andet end i forbindelse med erhverv i stueplan, men alene accepterer reklamer for f.eks. ejendomsmæglere på vinduers inderside.

Særskilt gælder for følgende: