Vedtægter §7.13 Fællesarealer

Medlemmerne er pligtige til ved færden eller ophold på fællesarealer ikke at tilsvine eller ødelægge dele heraf. I tilfælde af grov misligholdelse kan foreningen kræve udgifter til oprydning eller reparation dækket.
Foreningen er ansvarlig for almen oprydning og reparationer på fællesarealer.