Vedtægter §7.11 Varmemålere

Ved samlet udskiftning af varmemålere på alle radiatorer i foreningen afholdes udgifter dertil af foreningen. Ved udskiftning eller reparation af radiator, skal foreningens bestyrelse eller administrator kontaktes. Opsætning af ny måler sker via foreningens varmeaflæsningsfirma, og ejer afholder udgifter dertil.