Vedtægter §7.10 Opvarmning

For at undgå skimmelsvamp bør alle rum i lejligheden være opvarmet til minimum 18 grader celsius. I øvrigt henvises til retningslinjer og gode råd vedrørende opvarmning af boligen, publiceret af Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut (se evt. www.skimmel.dk).

Vaskemaskiner, tørretumblere og opvaskemaskiner.

Vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner og andre installationer skal være installeret i henhold til gældende lov og regler. Vandtilslutningen skal ske gennem Pexrør (ion-fælde) og el-tilslutningen skal ske forsvarligt og maskinerne skal dæmpes tilstrækkeligt, således at de ikke forårsager støjgener.