Vedtægter §7.09 Radiatorer

For at sikre en jævn varmefordeling skal radiatorerne i lejlighederne overholde visse krav. Ved henvendelse til administrator kan disse oplyses. Ved skift af radiatorer er ejerlejlighedsejer pligtig til at skifte til en af foreningen godkendt radiator. Udgiften til dette påhviler ejerlejlighedsejer.