Vedtægter §7.08 Hoveddøre

Det påhviler ejerlejlighedsejer at hoveddøre (dør mellem lejlighed og opgang) holdes i en præsentabel stand. Døren må ikke males eller ændres væsentligt. Udgiften til vedligehold af døren påhviler ejerlejlighedsejer.