Vedtægter §7.07 Nøglesystem

Foreningen stiller 4 kopier af nøgle til rådighed for hver ejerlejlighedsejer. Nøglen giver adgang til alle åbne fællesarealer, samt opgang, hvori lejlighed er henhørende. Nøglen er del af et samlet nøglesystem, og det er ejerlejlighedsejerens ansvar at sørge for at nøglen ikke mistes. Mistes en af kopierne af nøglen skal ejerlejlighedsejer betale for nye kopier samt udgift til omstilling af nøglecylindre og udstedelse af nye kopier til berørte parter, dog ikke over kr. 5000,- (pristalsreguleres hvert år den 1. januar – startende fra år 2008)
Foreningen er ansvarlig for at erstatte ødelagte eller ikke-fungerende kopier samt dørcylindre.
Desuden varetager foreningen tildeling af nøgler til lukkede fællesarealer.