Vedtægter §7.04 Varmerør

Beboere og disses håndværkere må ikke selv lukke for varmeanlægget ved udskiftning eller reparation af egne varmeinstallationer herunder radiatorer. Der skal altid rettes henvendelse til administrator der vil medvirke til at enten foreningens vicevært eller foreningens faste blikkenslager sørger for at lukke/åbne for varmen.

Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelsen af varmerør indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket omfatter alle lodrette dele af varmerør, samt tilkoblingsstykker til første stopventil (ballofix). Forefindes en stopventil ikke skal denne monteres ved første udskiftning af radiator.

Ejerlejlighedsejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af varmerør efter disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket er fra og med stopventil.

Ansvaret for begge omfatter tilsyn med og tilgængelighed i tilfælde af reparationer og udskiftning. Udgifter til foreningens del af varmerør afholdes ifølge fordelingstal, ejerlejlighedsejer skal selv afholde udgifter. Ejerlejlighedsejer kan oplyse foreningen om reparationer eller udskiftninger på installationen. Ved udskiftninger eller reparationer, der forårsager ændringer i foreningens del af varmerørene skal foreningen godkende dette og udgiften til ændring afholdes af ejerlejlighedsejer.
Foreningen oplyses ved henvendelse til administrator, med kopi af fakturaer, o.l.