Vedtægter §7.02 Faldstammer

Foreningen er ansvarlig for vedligeholdelsen af fal
dstammerne indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder, hvilket omfatter alle lodrette dele af faldstammerne, samt første tilkoblingsstykker.

Ejerlejlighedsejer er ansvarlig for vedligeholdelsen af faldstammerne efter disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder.

Ansvaret for begge omfatter tilsyn med og tilgængelighed i tilfælde af reparationer og udskiftning.
Udgifter til foreningens del af faldstammerne afholdes ifølge fordelingstal, ejerlejlighedsejer skal selv afholde udgifter til udskiftninger eller reparationer af sin del. I de tilfælde, hvor ejerlejlighedsejer skal foretage reparation eller udskiftning på foreningens del af installationen skal dette oplyses foreningens administrator inden arbejdets påbegyndelse, således at godkendelse herfor kan gives inden arbejdet startes. Tilbud fremsendes administrationen der søger bestyrelsens eventuelle godkendelse.