Vedtægter §12 Kælderrum

Til hver lejlighed hører brugsretten til ét kælderrum. Dette kælderrum anvises af foreningen eller dennes administrator.
Øvrige kælderrum i foreningen administreres af foreningens bestyrelse og ledige rum kan udlejes til beboere i foreningen.