Vedtægter §10 Ordensregler

Ejeren og de personer, der har ophold i vedkommendes lejlighed, må nøje efterkomme de af bestyrelsen fastsatte ordensregler . Er intet vedtaget, gælder almindeligt hensyn.
Husdyr må kun holdes i lejlighederne med bestyrelsens godkendelse, bortset fra de i ordensreglerne nævnte husdyr. Et sådan samtykke kan tilbagekaldes, såfremt lejlighedsejeren ikke overholder de af bestyrelsen derom givne ordensforskrifter, se ordensregler herom.