Ordensregler – Postkasser

Fra foråret 2010 skal posten afhentes i postkasserne, der er opsat uden for hver opgang. Til hver postkasse hører en nøgle.  En kopi kan bestilles hos vicevært eller kopier kan frit laves hos enhver låsesmed – i modsætning til opgangsnøgler (der er Iloq). Postkasse nøglen skal overdrages i forbindelse med salg af lejligheden. Hvis nøglen ikke kan fremskaffes eller er mistet kan administrator udlevere en nøgle (f.eks. ved overtagelse efter køb af lejlighed), prisen for dette vil være evt. udgift til omstilling af postkasselås + nøglekopier. Ejere/ beboere må ikke selv omstille lås til postkassen.

Beboerne har pligt til at bestille navneskilt til postkassen gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte navneskilt på postkassen. “Reklamer nej tak “/ “Lokalaviser nej tak”-mærkater skal bestilles på postkontoret og opsættes centralt på fronten af postkassen.