Ordensregler – Fremleje/Udleje

Lejlighederne kan kun fremlejes/udlejes med bestyrelsens samtykke. En kopi af lejekontrakten skal fremsendes til bestyrelsen via administrator. Kontrakten skal godkendes før udlejningsperioden påbegyndes. Den må maksimalt løbe i 2 år, og ejerforeningens ordensregler skal være respekteret.

Se i øvrigt vedtægterne §11