Ordensregler – Facade

Beboerne må ikke foretage ændringer, reparationer eller maling af ejendommens ydre eller ydersiden af vinduer uden bestyrelsens godkendelse jfr. vedtægternes §9. Af æstetiske årsager må der ikke placeres parabolantenner o.lign. på altaner og mure så de er synlige fra gadeniveau.