Fraflytnings skrivelse

HUSKELISTE ved overtagelse af lejlighed

  • Meld adresseoplysinger samt email-adresse til administrator.
  • 14 dage inden overtagelses kontakt Herbo administration og få lavet nøgler til opgangen og fælles områder. Alle Nøgler til fællesarealer i foreningen er nemlig personlige og må derfor ikke overdrages fra sælger til køber
  • Kontrollér at kælderrum er tømt
  • Flytteaflæsning af alle forbrugsmålere

HUSKELISTE ved overdragelse af lejlighed

 • Meld adresseoplysinger samt email-adresse til administrator.
 • inden 14 dage fra overdragelses datoen indlever alle jeres I-Loq nøgler til Administrator ellers frafalder depositummet. Alle Nøgler til fællesarealer i foreningen er nemlig personlige og må derfor ikke overdrages fra sælger til køber
 • Kontrollér at kælderrum er tømt.
 • Informer ejendomsmægler og køber om foreningens hjemmeside og opfordre dem til at gøre sig bekendt med de vigtigste oplysninger. Ejerforeningen benytter sig primært af e-mail.
 • Flytteaflæsning af alle forbrugsmålere

I forbindelse med flytning skal du huske i forvejen at bestille en overdragelsesaflæsning hos Hertz Varmeregnskab. Enten ved at udfylde flytteformularen på Hertz Varmeregnskabs hjemmeside eller ved at ringe på telefon 3929 3745

Med venlige hilsener,
Bestyrelsen, E/F Hollændervænget, Blok I og II