Udskiftninger af vinduer og øvrige arbejder

Du kan finde præcise angivelser af hvilken slags vinduer, der skal anvendes ved udskiftning i dette dokument (anbefalede vinduer – er forældet!). Husk at vinduerne skal godkendes af foreningens bestyrelse INDEN udskiftningen. Ved ansøgning om godkendelse af bestyrelsen anbefales det kraftigt at angive:

  1. Mål/tegninger over vinduer.
  2. Angivelse af på hvilke punkter de valgte vinduer evt. afviger fra de anbefalede vinduer (mht. dimensioner, farve, materialer).
  3. Gerne billeder. For yderligere information, kontakt administrator eller bestyrelse. Der gælder særlige regler for forskellige arbejder – Læs Vedtægter §7.01 Vinduer, Vedtægter §7 Vedligeholdelse og orden.

Vedtægter §7.01 Vinduer

Udgifterne til vedligeholdelse og eventuel hel eller delvis fornyelse af vinduerne mod det fri i de enkelte ejerlejligheder påhviler det den enkelte ejerlejlighedsejer at betale. Enhver ejerlejlighedsejer er berettiget til at udskifte eksisterende vinduer med nye, men de nye vinduer skal for så vidt angår såvel type som farve godkendes af ejerlejlighedsforeningens bestyrelse og administrator. Denne godkendelse sker ved henvendelse til foreningens administrator. Der skal anvendes samme ralfarve på alle vinduer, denne ralfarve kan oplyses ved henvendelse til administrator.
Vedligeholdelse og fornyelse af vinduer i fællesarealer, dvs. i trapperum, kælderrum samt i døre m.v. er en fællesudgift, og denne udgift fordeles blandt samtlige ejerlejlighedsejere efter fordelingstal, uanset hvor på fællesarealerne vedligeholdelsesarbejderne finder sted.