Ordensregler – Dørtelefon

Opgangene er aflåst så uvedkomne ikke har adgang. Luk kun op for egne gæster.

Beboerne har pligt til at bestille dørtelefonskilt gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte skilt/mærkat på porttelefonen.

Blanket til bestilling af navneskilt til Dørtelefon

Ordensregler – Postkasser

Fra foråret 2010 skal posten afhentes i postkasserne, der er opsat uden for hver opgang. Til hver postkasse hører en nøgle.  En kopi kan bestilles hos vicevært eller kopier kan frit laves hos enhver låsesmed – i modsætning til opgangsnøgler (der er Iloq). Postkasse nøglen skal overdrages i forbindelse med salg af lejligheden. Hvis nøglen ikke kan fremskaffes eller er mistet kan administrator udlevere en nøgle (f.eks. ved overtagelse efter køb af lejlighed), prisen for dette vil være evt. udgift til omstilling af postkasselås + nøglekopier. Ejere/ beboere må ikke selv omstille lås til postkassen.

Beboerne har pligt til at bestille navneskilt til postkassen gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte navneskilt på postkassen. “Reklamer nej tak “/ “Lokalaviser nej tak”-mærkater skal bestilles på postkontoret og opsættes centralt på fronten af postkassen.

Ordensregler – Kælderrum

Kælderrum anvises af sælger/udlejer af lejlighed og skal overdrages i tom tilstand.

Til hver lejlighed hører eet kælderrum, en liste over kælderrum kan ses hér:

Kælderrummene skal altid være aflåst med hængelås, anskaffet af beboerne selv. Døren skal afmærkes tydeligt med ejerens adresse.

Vedtægterne omtaler kælderrum i §12

Ordensregler – Altaner

Det er strengt forbudt at grille på altanen. Man kan grille i haverne, men skal selv sørge for oprydningen.

Altankasser er tilladt, men skal fastgøres forsvarligt.

Det er ikke tilladt at tørre tøj på altanen eller i øvrigt at anvende altanen som opbevaring, hvis dette er synligt udefra.

Parabolantenner opsat på altanen eller udenfor lejligheden er ikke tilladt.

Se i øvrigt vedtægterne §7.12 Altaner