Ordensregler – Kælderrum

Kælderrum anvises af sælger/udlejer af lejlighed og skal overdrages i tom tilstand.

Til hver lejlighed hører eet kælderrum, en liste over kælderrum kan ses hér:

Kælderrummene skal altid være aflåst med hængelås, anskaffet af beboerne selv. Døren skal afmærkes tydeligt med ejerens adresse.

Vedtægterne omtaler kælderrum i §12