Ordensregler – Husdyr

Husdyrhold kræver jfr. vedtægternes §9 skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Der gives ikke tilladelse til at holde hund.

Bestyrelsen tillader uden særskilt tilladelse følgende husdyr: undulat, kanariefugl, fisk, marsvin, kanin samt én indekat pr. lejlighed.

For at undgå rotteproblemer er det ikke tilladt at udlægge foder på ejerforeningens fællesarealer.