Ordensregler – Dørtelefon

Opgangene er aflåst så uvedkomne ikke har adgang. Luk kun op for egne gæster.

Beboerne har pligt til at bestille dørtelefonskilt gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte skilt/mærkat på porttelefonen.

Blanket til bestilling af navneskilt til Dørtelefon