Vedtægter §7.12 Altaner

Det påhviler ejerlighedsejer at altanen holdes i en præsentabel stand, ligesom den ikke må benyttes til opmagasinering af genstande, synlige fra vejen, over en længere periode. Udgiften til at vedligeholde altanens ydre skal afholdes af ejerlejlighedsejer, og i tilfælde af renovering eller reparation af altanen – skal foreningens bestyrelse eller foreningens administrator kontaktes.

Ordensregler – Altaner

Det er strengt forbudt at grille på altanen. Man kan grille i haverne, men skal selv sørge for oprydningen.

Altankasser er tilladt, men skal fastgøres forsvarligt.

Det er ikke tilladt at tørre tøj på altanen eller i øvrigt at anvende altanen som opbevaring, hvis dette er synligt udefra.

Parabolantenner opsat på altanen eller udenfor lejligheden er ikke tilladt.

Se i øvrigt vedtægterne §7.12 Altaner