Håndværkere

Ejerforeningen har faste håndværkere tilknyttet, og bestyrelsen anbefaler at disse også benyttes til beboernes egne arbejder, da de kender ejendommen bedst. Firmanavne og deres kontaktinformation findes under adresser.
Bemærk at arbejder, der forventes betalt af foreningen altid skal bestilles gennem administrator, for regler vedr. ejeransvar, jfr. vedtægterne.

Det skal også bemærkes, at arbejder, f.eks. radiatorudskiftning, der kræver adgang til fællesinstallationer skal følge reglerne i vedtægterne – derfor: Læs vedtægterne inden arbejdet påbegyndes.

Ordensregler – Støj / Istandsættelse

Istandsættelse af lejligheden, såsom udskiftning af køkken/bad, og brug af larmende værktøj må kun foregå mandag-fredag mellem kl. 8.00-20.00 og lørdag mellem kl. 9.00-17.00.

Gulvafhøvling må kun foretages mandag-fredag mellem 9.00-17.00.

Færden i ejerforeningens opgange af beboere og gæster bedes foregå stille og roligt.

Høj musik og anden støjende adfærd er ikke tilladt i tidsrummet kl. 23.00-7.00, jvf. ejerforeningens vedtægter §9. Udvis hensyn til ejerforeningens øvrige beboere. Forventet støj, evt. afholdelse af en fest, bør oplyses til opgangens øvrige beboere med en seddel på opslagstavlen i opgangen.

Vedvarende støjgener: Påtal det overfor den beboer, der larmer. Støjes der stadig efter påtaler, kan man udfærdige et klagebrev til bestyrelsen, der efterfølgende vil behandle sagen. Klagebrevet skal indeholde dato, tidspunkt, angivelse af støjgene og være underskrevet af de berørte beboere.

Ordensregler – Viceværtfunktionen

Ejerforeningens vicevært er ansat til at tage sig af fællesarealer, og udfører ikke opgaver i de enkelte lejligheder.

Arbejde, der kræver håndværkermæssig assistance, hvor fejlen eventuelt forefindes på det fælles ansvarsområde, skal rekvireres via administrator for at regningen kan betales af ejerforeningen.

Anmeldelse af defekter på fællesområdet, og evt. i lejlighederne, skal foretages til administrator.

Vicevært kan træffes i fyrkælder onsdage kl. 15-16. Desuden kan vicevært kontaktes via postkasse udfor Ålandsgade 26. Vicevært kan kontaktes via email: vicevaert@efh.dk.

Emails bliver besvaret indenfor en uge.