Bestyrelsen

Ejerforeningen Hollændervænget, blok I og II’s daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse, der er konstitueret som følger:

  • Søren Albek (Bestyrelsesformand)
  • Marcel Worm Marquardtsen (Næstformand)
  • Rémi Seurre
  • Bente Laumann
  • Suppleanter: Martha Skytte, Hanne

Denne bestyrelse blev valgt ved generalforsamlingen 30. maj 2013. Bestyrelsen afholder møder med 1-2 måneders mellemrum.

Bestyrelsens rammer er beskrevet i vedtægternes §20, §21, §22

Kontakt information til bestyrelsen via dette link.