Ansvarsforhold

Foreningen har ansvaret for vedligehold af vore bygninger, have og vejarealer. Dette omfatter bl.a. tag, mure, altaner, varmecentral, kældre, trappeopgange, kloakker og den lodrette del af faldstammerne.

Beboerne har selv ansvaret for vedligehold af egen lejlighed, herunder lejlighedens vinduer (jfr. vedtægternes §7.01). De skal være hvidmalede i farven RAL 9010.

Desuden er har beboerne ansvaret for vedligehold af egne radiatorer og afløb hen til de lodrette faldstammer. Bemærk at det betyder, at beboernes ansvar omfatter rør sammenføjninger og vandlåse, der kan være placeret i underboens loft eller i kælderen, hvis man bor i stueetagen. Foreningen har ansvaret for vedligeholdelsen af faldstammernes lodrette del.

Vedtægterne definerer ansvarsforhold mere udførligt end ovenstående, jfr. derfor disse:

Håndværkere

Ejerforeningen har faste håndværkere tilknyttet, og bestyrelsen anbefaler at disse også benyttes til beboernes egne arbejder, da de kender ejendommen bedst. Firmanavne og deres kontaktinformation findes under adresser.
Bemærk at arbejder, der forventes betalt af foreningen altid skal bestilles gennem administrator, for regler vedr. ejeransvar, jfr. vedtægterne.

Det skal også bemærkes, at arbejder, f.eks. radiatorudskiftning, der kræver adgang til fællesinstallationer skal følge reglerne i vedtægterne – derfor: Læs vedtægterne inden arbejdet påbegyndes.

Bestyrelsen

Ejerforeningen Hollændervænget, blok I og II’s daglige ledelse varetages af den valgte bestyrelse, der er konstitueret som følger:

 • Søren Albek (Bestyrelsesformand)
 • Poul Chr. Nielsen (Næstformand)
 • Janni Clausen
 • Christoffer Hansen

Bestyrelsen afholder møder med 1-2 måneders mellemrum.

Bestyrelsens rammer er beskrevet i vedtægternes §20, §21, §22

Kontakt information til bestyrelsen via dette link.

Generalforsamling

Foreningen afholder årlig ordinær generalforsamling inden 1. juni, jfr. vedtægternes §17.

Den seneste ordinære generalforsamling afholdtes den 30. april 2017 kl. 18:30 i Kvarterhuset’s “Salen“.

Herunder kan du hente de seneste generalforsamlingsreferater i PDF-format:

LINKS

 1. EFH12Generalforsamling20010524.pdf
 2. EFH12Generalforsamling20010621Ekstra.pdf
 3. EFH12Generalforsamling20020312.pdf
 4. EFH12Generalforsamling20030428.pdf
 5. EFH12Generalforsamling20040422.pdf
 6. EFH12Generalforsamling20050215.pdf
 7. EFH12Generalforsamling20060405.pdf
 8. EFH12Generalforsamling20060807Ekstra.pdf
 9. EFH12Generalforsamling20070416.pdf
 10. EFH12Generalforsamling20080407.pdf
 11. EFH12Generalforsamling20080519Ekstra.pdf
 12. EFH12Generalforsamling20090505.pdf
 13. EFH12Generalforsamling20100419.pdf
 14. EFH12Generalforsamling20110405.pdf
 15. EFH12Generalforsamling20110510Ekstra.pdf
 16. EFH12Generalforsamling20120507.pdf
 17. EFH12Generalforsamling20120605Ekstra.pdf
 18. EFH12Generalforsamling20130530.pdf
 19. EFH12Generalforsamling20140514.pdf
 20. EFH12Generalforsamling20140619Ekstra.pdf
 21. EFH12Generalforsamling20141211Ekstra.pdf
 22. EFH12Generalforsamling20150521.pdf
 23. EFH12Generalforsamling20151201Ekstra.pdf
 24. EFH12Generalforsamling20160106Ekstra.pdf
 25. EFH12Generalforsamling20160407.pdf
 26. EFH12Generalforsamling20170530.pdf
 27. EFH12Generalforsamling20180214Ekstra.pdf