Affaldshåndtering

Maling og byggeaffald skal på egen foranstaltning afleveres på en genbrugsstation (den nærmeste ligger i Herjedalgade 2-4). Nær Christmas Møllers Plads. Byggeaffald omfatter alle fastsiddende installationer og bygningsdele, herunder køkkenelementer, mureraffald og sanitet.

Affaldsskakterne i opgangene er kun til forsvarligt indpakket køkkenaffald. Undgå at putte pizzabakker o.lign. store genstande i affaldsskakterne, da de sætter sig fast. Opsamlingscontainerne i kælderen har en begrænset kapacitet og tømmes manuelt, så sørg for at aflevere andre affaldstyper som beskrevet nedenfor. Ved misbrug kan vi være tvunget til at aflåse affaldsskakterne i hele opgangen, hvorved alt affald skal bæres ned i skuret ved egen indsats !

Containere til pap, papir, glas, batterier og restaffald i skraldeskuret.
I skuret er yderligere opstillet containere til elektronik, hård plast og metal.

Farligt affald skal afleveres på en genbrugsstation. (Den nærmeste ligger i Herjedalsgade 2-4). Mindre mængder kan anbringes i storskraldsrummet på anvist plads ( efterfølgende bliver det sat i aflåst miljøskab i skuret af viceværten ). I skuret findes en beholder til brugte batterier.

Affaldsskuret Storskrald , stort elektronikaffald og hårde hvidevarer kan placeres i skurets aflåste storskraldsrum. Husk at storskrald ikke omfatter byggeaffald!

Benyt opgangsnøgle til at låse op, og husk at låse af efter dig. Hvis rummet er fyldt, må du selv transportere dit storskrald til genbrugsstationen i Herjedalsgade 2-4 eller opbevare det i egen lejlighed eller kælderrum til der igen bliver plads i storskraldsrummet. Storskrald afhentes hver 4. uge.

Du kan læse mere om den gældende affaldssortering på www.kk.dk/affald


LINKS

  1. genbrugsstationer i nærheden

Ordensregler – Skrald/renovation

Det er kun dagsrenovation, der må smides i skakterne i opgangen. Det skal være forsvarligt pakket ind i en lukket pose og må ikke indeholde aviser, glas og andre skarpe genstande. Overholdes disse simple regler ikke kan det blive nødvendigt af aflåse skakterne i de opgange hvor der er problemer.

Ejerforeningen har affaldsordning i skuret mellem ejerforeningens to blokke. Det er forbudt at efterlade storskrald ved siden af ejerforeningens containere, i kælderen eller noget andet sted på ejerforeningens fælles område end storskraldsrummet i skuret.