Håndværkere

Ejerforeningen har faste håndværkere tilknyttet, og bestyrelsen anbefaler at disse også benyttes til beboernes egne arbejder, da de kender ejendommen bedst. Firmanavne og deres kontaktinformation findes under adresser.
Bemærk at arbejder, der forventes betalt af foreningen altid skal bestilles gennem administrator, for regler vedr. ejeransvar, jfr. vedtægterne.

Det skal også bemærkes, at arbejder, f.eks. radiatorudskiftning, der kræver adgang til fællesinstallationer skal følge reglerne i vedtægterne – derfor: Læs vedtægterne inden arbejdet påbegyndes.

Låsesmed Adresse

A/H Låsemontage

Peter Bangs Vej 39
2000 Frederiksberg

Telefon: 38 86 95 57
E-mail: service@ah-laase.dk
Web www.ah-laasemontage.dk

Døgnvagt kontaktes på tlf. 36 70 60 30

Ekstranøgler til ejerforeningens låsesystem skal bestilles gennem administrator, der udsteder rekvistion. Efter aflevering af rekvistion til låsesmed kan nøglen afhentes hos låsesmeden.
Foreningen har en serviceaftale med A/H Låsemontage.