Fraflytnings skrivelse

HUSKELISTE ved overtagelse af lejlighed

  • Meld adresseoplysinger samt email-adresse til administrator.
  • 14 dage inden overtagelses kontakt Herbo administration og få lavet nøgler til opgangen og fælles områder. Alle Nøgler til fællesarealer i foreningen er nemlig personlige og må derfor ikke overdrages fra sælger til køber
  • Kontrollér at kælderrum er tømt
  • Flytteaflæsning af alle forbrugsmålere

HUSKELISTE ved overdragelse af lejlighed

 • Meld adresseoplysinger samt email-adresse til administrator.
 • inden 14 dage fra overdragelses datoen indlever alle jeres I-Loq nøgler til Administrator ellers frafalder depositummet. Alle Nøgler til fællesarealer i foreningen er nemlig personlige og må derfor ikke overdrages fra sælger til køber
 • Kontrollér at kælderrum er tømt.
 • Informer ejendomsmægler og køber om foreningens hjemmeside og opfordre dem til at gøre sig bekendt med de vigtigste oplysninger. Ejerforeningen benytter sig primært af e-mail.
 • Flytteaflæsning af alle forbrugsmålere

I forbindelse med flytning skal du huske i forvejen at bestille en overdragelsesaflæsning hos Hertz Varmeregnskab. Enten ved at udfylde flytteformularen på Hertz Varmeregnskabs hjemmeside eller ved at ringe på telefon 3929 3745

Med venlige hilsener,
Bestyrelsen, E/F Hollændervænget, Blok I og II

TV og Internet

INTERNET
Internet udbydes via Sundbynet.dk via internetstik (RJ-45) i lejlighedens entré (eventuelt i et skab i entréen). For at blive tilsluttet, da tilslut computer til stik, og forsøg at gå på internettet (f.eks. google.dk). Hvis forbindelsen ikke er korrekt registreret hos Sundbynet.dk, da vil browseren redirigere websiden til en tilmeldingsside tilhørende Sundbynet.dk. Hvis der er nogen problemer med tilslutning, da kan der ske henvendelse til Sundbynet via https://www.sundbynet.dk/ – se kontaktinformationer. Husk ved henvendelse at oplyse om at ejendommen har beboernet via Sundbynet.

HAVENET
Foreningen har etableret et wifi netværk til brug når man er ude i haven.
Det hedder “Havenet” koden er 23003200. Det er kun til når man er i haven og ikke til når man er i sin egen lejlighed, hvis bestyrelsen kan se at netværket bliver udnyttet vil det blive fjernet.    

TV
Ejerforeningen har en fællesleverandør af tv- og radiosignal, som kan vælges og fravælges individuelt af den enkelte ejer. Ordningen er gennem Sundbynet.dk, abonnement opkræves direkte hos ejere/beboere. Al øvrig henvendelse eller opgradering sker direkte til Sundbynet.dk.

Affaldshåndtering

Maling og byggeaffald skal på egen foranstaltning afleveres på en genbrugsstation (den nærmeste ligger i Herjedalgade 2-4). Nær Christmas Møllers Plads. Byggeaffald omfatter alle fastsiddende installationer og bygningsdele, herunder køkkenelementer, mureraffald og sanitet.

Affaldsskakterne i opgangene er kun til forsvarligt indpakket køkkenaffald. Undgå at putte pizzabakker o.lign. store genstande i affaldsskakterne, da de sætter sig fast. Opsamlingscontainerne i kælderen har en begrænset kapacitet og tømmes manuelt, så sørg for at aflevere andre affaldstyper som beskrevet nedenfor. Ved misbrug kan vi være tvunget til at aflåse affaldsskakterne i hele opgangen, hvorved alt affald skal bæres ned i skuret ved egen indsats !

Containere til pap, papir, glas, batterier og restaffald i skraldeskuret.
I skuret er yderligere opstillet containere til elektronik, hård plast og metal.

Farligt affald skal afleveres på en genbrugsstation. (Den nærmeste ligger i Herjedalsgade 2-4). Mindre mængder kan anbringes i storskraldsrummet på anvist plads ( efterfølgende bliver det sat i aflåst miljøskab i skuret af viceværten ). I skuret findes en beholder til brugte batterier.

Affaldsskuret Storskrald , stort elektronikaffald og hårde hvidevarer kan placeres i skurets aflåste storskraldsrum. Husk at storskrald ikke omfatter byggeaffald!

Benyt opgangsnøgle til at låse op, og husk at låse af efter dig. Hvis rummet er fyldt, må du selv transportere dit storskrald til genbrugsstationen i Herjedalsgade 2-4 eller opbevare det i egen lejlighed eller kælderrum til der igen bliver plads i storskraldsrummet. Storskrald afhentes hver 4. uge.

Du kan læse mere om den gældende affaldssortering på www.kk.dk/affald


LINKS

 1. genbrugsstationer i nærheden